Expo: Rena Avayianou “le visible de l’invisible”

Ρένα Αβαγιανού
“το ορατό του αοράτου”

Η Γκαλερί THEOREMA έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στα εγκαίνια της έκθεσης “το ορατό του αοράτου” της ζωγράφου Ρένας Αβαγιανού, παρουσία της ζωγράφου, την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014, από 18:00 έως 21:00. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 03 Μαϊου 2014

Rena Avayianou
“le visible de l’invisible

La galerie THEOREMA a l’honneur de vous inviter au vernissage de l’exposition  “le visible de l’invisible” du peintre Rena Avayianou, en présence de l’artiste le jeudi 27 mars 2014 de 18h00 à 21h00. L’exposition sera accessible au public jusqu’au 03 mai 2014

Theorema Art Gallery: 27.04.2014 – 03.05.2014

“Η Ρένα Αβαγιανού δημιουργεί έναν ποιητικό και ονειρικό κόσμο, γεμάτο σύμβολα, φορτισμένο με δυνατά παστέλ και διφορούμενες υπάρξεις. Οι άνθρωποι, τα πουλιά, γίνονται ένα όπως και η φύση με την πόλη…
Έμμυ Βαρουξάκη,
Κριτικός Τέχνης
“Rena Avayianou crée un monde poétique et onirique plein de symboles, chargé de pastels forts et des êtres ambigus. Les gens avec les oiseaux ne font qu’un, ainsi que la nature avec la ville…” 
Emmy Varouxaki,
Art Critic

Printemps I

Printemps II

Autant que tu peux…

Communication

Cosmic concert

Happy end ?

La méditation de l’artiste

Le rideau pourpre

La voix intérieure

Atterrissage I

ΡΕΝΑ ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ
“το ορατό του αοράτου”

Η Ρένα Αβαγιανού δημιουργεί έναν ποιητικό και ονειρικό κόσμο, γεμάτο σύμβολα, φορτισμένο με δυνατά παστέλ και διφορούμενες υπάρξεις. Οι άνθρωποι, τα πουλιά, γίνονται ένα όπως και η φύση με την πόλη. Η ζωγραφική ύλη μοιάζει να συντίθεται και να αποσυντίθεται θέλοντας να υπενθυμίσει το φθαρτό της ύλης και ιδιαίτερα του ανθρώπινου σώματος… ριπές χρωμάτων συναισθήματα και συγκινήσεις αντιτίθενται σε ένα ψυχρά δομημένο «ασπρόμαυρο» κόσμο.

Έμμυ Βαρουξάκη, Κριτικός Τέχνης

Η έκθεση αποτελείται από έργα των τελευταίων χρόνων που έχουν γίνει στην Αθήνα της κρίσης και των κοινωνικών αναταραχών, και πολλά από αυτά εμπεριέχουν σχόλια σχετικά με την δύσκολη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της εποχής.

Το περιβάλλον είναι με την ευρύτερη έννοια ένα πεδίο δράσεων. Εκεί διαχέεται και απορροφάται η δράση της μορφής, η ανθρώπινη δράση. Τα όρια του μέσα και του έξω, της μορφής δηλαδή, και του χώρου που την περιβάλλει, καθώς και η ρευστότητα της, είναι μέσα στις αναζητήσεις μου. Η ζωγραφική ύλη μοιάζει να συντίθεται και να αποσυντίθεται θέλοντας να υπενθυμίσει το φθαρτό της ύλης και ιδιαίτερα του ανθρώπινου σώματος.

Η αντίθεση προβάλλεται μέσω του νοήματος και μέσω του χρώματος. Στα περισσότερα έργα υπερισχύει το έντονο χρώμα, ενώ ριπές ασπρόμαυρων κηλίδων δημιουργούν μία πατίνα και προσδίδουν μία χρονική και χωρική απροσδιοριστία. Σε κάποια άλλα έργα, ριπές χρωμάτων συναισθήματα και συγκινήσεις αντιτίθενται σε ένα ψυχρά δομημένο «ασπρόμαυρο» κόσμο.

Ο «εικονογραφικός» ρόλος της εικόνας συνήθως δεν αναιρείται. Μιας εικόνας-φορέα πολλαπλών μηνυμάτων με μορφές-σύμβολα και γραφή άλλοτε ιμπρεσιονιστική και άλλοτε με σουρεαλιστική ματιά, με τοπία άχρονα, τοπία των ψυχικών διαδρομών. Όλη η ικανοποίηση που αντλεί συχνά το βλέμμα όταν κοιτά αφηρημένες εικόνες σε φθαρμένους τοίχους, σε αλλεπάλληλα σχισίματα τοιχοκολλημένων αφισών, στα κατακάθια του καφέ μέσα στα φλιτζάνια, στις παλαιωμένες από τον χρόνο τοιχογραφίες όπου η φαντασία ταξιδεύει και ανακαλύπτει μορφές παίζοντας τον ρόλο του συνθέτη και του δημιουργού, αυτήν ψάχνω να βρω μέσα από τη συνδιαλλαγή μου από το τυχαίο και τα αφηρημένα σχήματα.

Η πραγματικότητα καθρεφτίζεται στα όνειρα μας και τα όνειρα μας διαμορφώνουν την καθημερινότητα μας. Τα έργα μου «ονειροβατούν» μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου προσπαθώντας να σηματοδοτήσουν την καθημερινότητα που μας περιβάλλει, αποκαλύπτοντας κρυφές πτυχές της.

Ρένα Αβαγιανού

RENA AVAYIANOY
“le visible de l’invisible”

Rena Avayianou crée un monde poétique et onirique plein de symboles, chargé de pastels forts et des êtres ambigus. Les gens avec les oiseaux ne font qu’un, ainsi que la nature avec la ville. La matière de la peinture semble se composer et se décomposer en quête de rappeler la désintégration de la matière et en particulier celle du corps humain… des éclats de couleurs, sentiments et émotions s’opposent à un monde froidement structuré en “noir et blanc”.

Emmy Varouxaki, Art Critic

The art exposition consists of paintings made during the last few years in Athens of crisis and social unrest; many of these address comments on the tough social and financial reality of this period.

The environment, is by broad definition, a field of action; the space where actions of the form, the human actions are diffused and absorbed. The boundaries between the inside and the outside, or between the form, its fluidity, and the enclosing space, are among those that are into my field of interests. The painting material seems like composing and decomposing, as if wanting to remind the destructible nature of matter and especially, that of human body.

The contrasting is projected through meaning and colors. In most paintings, intense colors prevail, while black and white dot-shaped ripples create a patina that provides a time-space indistinctness. In other paintings, color ripples, feelings and sentiments are opposed to a frigidly-built, black and white world.

The descriptive role of image is generally not undone; an image carrying multiple messages with forms-symbols and scripture, sometimes impressionistic, and sometimes surreal, with landscapes of no time; landscapes of soul journeys. The entire satisfaction that the eye attracts when stares at abstract images on decayed walls, at the repeating breaks of wall-mounted posters, at the remains of a drained cup of coffee, or at the aged murals where imagination, like a composer and creator, travels and discovers forms; this is what I am seeking through engagement in the random and abstract forms.

Reality is mirroring within our dreams and our dreams shape our everyday routine. The paintings ride on clouds, balancing between reality and dreams, trying to signature the routine that surrounds us; thus uncovering obscure foldings.

Rena Avayianou

About the Artist

Rena Avayianou was born 1966 in Athens, where she lives and works.

She has graduated (1991) from the School of Architecture of Aristotle University of Thessaloniki. She continued her studies in the Athens School of Fine Arts (1994-1998) under the supervision of Prof. Kokkinidis (laboratory of painting) and Prof. Milios (laboratory of engraving) where she graduated in 1999.
She has worked as an architect and industrial designer. Since 1995 and until today, she teaches visual arts mainly in the Primary and Secondary education of Greece.

Rena Avayianou has realized four personal art exhibitions in Greece. She has also participated in numerous group exhibitions in Greece and abroad, among which, ‘Art-Athina’ (Athens 2013), ‘L’Art en Capital’ (Grand Palais, Paris, 2010) and at the Museum of Modern Art in Cluz, Romania 2002. Her paintings are included in public and private collections. She is responsible for the artwork of internationally-released cd covers and concert posters of the music band Sigmatropic
She has received an award at the International Art Competition: ‘Premio Internationale Spoleto Festival Art 2011’, in Spoleto, Italy. Her paintings are included in public collections (such as that of Hermoupolis-Syros Municipality, and the Museum of Modern Art in Cluz, Romania), as well as in private collections in Greece and abroad.

Artist's Related Posts