Πωλητήριο

Η Αίθουσα Τέχνης Θεώρημα παρουσιάζει τη σύγχρονη  ελληνική καλλιτεχνική σκηνή στις Βρυξέλλες σε σύνδεση με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή  και οργανώνει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις: εκθέσεις τέχνης, ζωγραφικής και γλυπτικής, παρουσιάσεις βιβλίων, θεματικές ομιλίες και συζητήσεις …

Πληροφορίες

GALERIE THEOREMA asbl

Έδρα:
Av. Robert Dalechamp 37
B- 1200 Brussels
Ν° d’association: 0542.808.436

Κινητό Τηλ.:
+32 (0) 498 59 43 82

Ν° d’association:
0542.808.436

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
info@theorema-artgallery.com

Ιστοσελίδα:
www.theorema-artgallery.com

Art Shop

Galerie THEOREMA asbl présente la scène artistique grecque de nos jours à Bruxelles en connection avec des artistes Européens contemporaines et organise divers événements: expositions d’art, de peinture et de sculpture, présentations des livres, conférences et débats thématiques…

Information

GALERIE THEOREMA asbl

Siège Social:
Av. Robert Dalechamp 37
B- 1200 Brussels
Ν° d’association: 0542.808.436

Mobile:
+32 (0) 498 59 43 82

Ν° d’association:
0542.808.436

E-mail:
info@theorema-artgallery.com

Website:
www.theorema-artgallery.com