Πωλητήριο

Η Αίθουσα Τέχνης Θεώρημα παρουσιάζει τη σύγχρονη  ελληνική καλλιτεχνική σκηνή στις Βρυξέλλες σε σύνδεση με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή  και οργανώνει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις: εκθέσεις τέχνης, ζωγραφικής και γλυπτικής, παρουσιάσεις βιβλίων, θεματικές ομιλίες και συζητήσεις …

Πληροφορίες

GALERIE THEOREMA asbl
39, rue Berckmans
B-1060 Bruxelles

Phone/Fax
(+32) 02 5370454

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
info@theorema-artgallery.com
galerietheorema@skynet.be

Ιστοσελίδα:
www.theorema-artgallery.com

Art Shop

Galerie THEOREMA asbl présente la scène artistique grecque de nos jours à Bruxelles en connection avec des artistes Européens contemporaines et organise divers événements: expositions d’art, de peinture et de sculpture, présentations des livres, conférences et débats thématiques…

Information

GALERIE THEOREMA asbl
39, rue Berckmans
B-1060 Bruxelles

Phone/Fax
(+32) 02 5370454

Email:
info@theorema-artgallery.com
galerietheorema@skynet.be

Website:
www.theorema-artgallery.com